Skip to content

Alles wat je aandacht geeft groeit

Aanzien staat voor aandacht. Aandacht voor jezelf, de ander en je omgeving.
Aanzien gelooft in het concept ‘alles wat je aandacht geeft groeit’. Om die reden steekt de begeleiding in op de krachten van de cliënt. Iedereen heeft zijn eigen mogelijkheden en eigenschappen die ingezet kunnen worden om de vaardigheden die de cliënt (nog) nodig heeft te ontwikkelen.

Aanzien2020-04

Aanzien doet alles
net even iets anders

Aanzien biedt begeleiding aan cliënten die in een eigen woning wonen. Maar het grootste deel van de cliënten woont in een woning van Aanzien. Cliënten betalen hier zelf huur voor, of het wonen is onderdeel van hun indicatie. Aanzien heeft een uniek woonconcept. Alle woningen van Aanzien zijn zelfstandige studio’s, waarvan de meeste locaties ook over gezamenlijke ruimten beschikken. De locaties staan in verschillende woonwijken, zodat cliënten ook op het gebied van wonen hun positie binnen de maatschappij kunnen innemen. De locaties hebben een beschermd karakter, de begeleiding is nabij.

Aanzien gaat in de begeleiding uit van mogelijkheden; mogelijkheden van de cliënt, maar ook de mogelijkheden van het eigen netwerken van de organisatie. We kijken in iedere situatie hoe iets geregeld kan worden en maken dat mogelijk. We leveren maatwerk op ieder gebied. Aanzien is een kleine organisatie met een eigenzinnig karakter.

Ontwikkelen naar de persoon die je behoort te zijn

Soms lukt het niet zelf en is er hulp nodig om je leven (weer) op orde te krijgen. In zulke gevallen schiet Aanzien te hulp. Naast het feit dat de begeleiding helpt om bepaalde regelzaken op te pakken, wordt er juist ingezet op de ontwikkeling van de persoon, opdat deze een zo zelfredzaam mogelijk leven kan leiden. Met ondersteuning van de begeleiding maakt de cliënt de reis naar een zo waardevol mogelijk bestaan en de ontwikkeling naar de persoon die zij behoren te zijn.

Aanzien2020-19
Aanzien2020-2

Onderdeel van de maatschappij

Iedereen verdient een plekje binnen de maatschappij. Aanzien stimuleert haar cliënten hun plek in te nemen en ziet zichzelf als een poort naar de samenleving. De cliënten van Aanzien wonen binnen verschillende woonwijken, waar zij hun rol als buur en buurtgenoot op zich nemen. Het hebben van een zinvolle dag-invulling is een belangrijk onderwerp binnen Aanzien. Wij vinden het belangrijk dat iedereen een zinvolle tijdsbesteding heeft, zoals (vrijwilligers-)werk, dagbesteding of school. Daarom verwachten we dat iedereen die bij Aanzien zorg ontvangt, ook op dit gebied ontwikkelt. Indien de cliënt (nog) niet beschikt over een zinvolle tijdsbesteding, kan deze aansluiten bij activiteiten vanuit de organisatie, waarbij gewerkt wordt aan de vaardigheden die nodig zijn om op een andere plek aan de slag te gaan.

Wie zijn wij?

Aanzien heeft een team van gepassioneerde begeleiders, behandelaars en ondersteuners klaarstaan. Samen zetten zij zich in om de cliënt te ondersteunen naar een mooie, waardevolle bestemming.

Onze Missie

De missie van Aanzien is het bieden van een podium voor ontwikkeling aan mensen met meervoudige en complexe problemen, door middel van integrale hulp met als doel het vergroten van de kwaliteit van leven en het creëren van een eigen positie in de maatschappij.

Onze Visie

Ieder mens is uniek en in staat zijn of haar eigen keuzes te maken. Cliënten verdienen een aanbod op maat, rekening houdend met de vraag van de cliënt en de diversiteit aan achtergronden. Centraal staat de zelfredzaamheid van de cliënten, gebruikmakend van de sociale omgeving.

Bij het uitvoeren van de missie en de visie richt Aanzien zich op de kracht van het individu en het bieden van een podium waar cliënten hun kwaliteiten kunnen ontdekken en deze in gaan zetten om zelfstandig hun leven vorm te geven. Aanzien werkt met professioneel gekwalificeerde mensen die staan voor samenwerking, verbondenheid, cliëntgerichtheid en het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt.