Skip to content

Voor wie?

De cliënten bij Aanzien zijn heel verschillend

Aanzien is er voor iedereen die problemen ervaren in het vormgeven van hun leven. Van jongvolwassenen tot ouderen, elk met hun eigen problemen en achtergronden.

Omdat iedereen iets anders nodig heeft en zijn eigen doelen heeft, wordt er samen met de cliënt een aanbod op maat gemaakt. Hierbij wordt uitgegaan van de persoonlijke wensen, krachten en mogelijkheden van de persoon. Iedere cliënt krijgt hierbij het vertrouwen en de ruimte om zich op zijn eigen tempo te ontwikkelen, waarbij de begeleiding van Aanzien uitdaagt het beste uit jezelf te halen.

Aanzien biedt hulp op de volgende leefgebieden:

 • Wonen
 • Thuisondersteuning
 • Trajecten naar een zinvolle dag-invulling
 • Psychisch welbevinden en/of lichamelijke gezondheid
 • Financiën en administratie
 • Sociaal netwerk
 • Verslaving
 • Justitie

Aanzien heeft wel enkele groepen met een zorgbehoefte die buiten de diensten vallen die Aanzien levert. Dit zijn:

 • Cliënten met een medische problematiek waarbij persoonlijke verzorging nodig is
 • Cliënten met zedenproblematiek
 • Cliënten die een gevaar voor zichzelf en/of anderen vormen waartegen Aanzien onvoldoende bescherming kan bieden