Skip to content

Wonen bij Aanzien

Bij Aanzien zijn er verschillende woonlocaties met verschillende zorgtrajecten in Amersfoort en Leusden. Iedere locatie heeft een eigen karakter. De locaties verschillen in de intensiteit van de zorg, de problematiek van de cliënten en de fase van zelfredzaamheid waarin cliënten zich bevinden. Er is altijd sprake van 24-uurs beschikbaarheid waar de cliënt te allen tijde een beroep kan doen op de begeleiding.

In de basis wordt er gewerkt aan het bieden van een stabiel thuis, een plek waar de cliënt zich veilig voelt en zichzelf mag zijn. Samen met de cliënt wordt een zorgplan opgesteld met leerdoelen waar de cliënt de komende maanden aan wil werken. Iedere cliënt krijgt een persoonlijk begeleider toegewezen en waar mogelijk wordt het eigen netwerk van de cliënt ingezet om gezamenlijk aan de opgestelde doelen te werken.

Met verschillende indicaties is het mogelijk om bij Aanzien te komen wonen.

Wonen bij Aanzien valt binnen de zorgindicatie:

  • Beschikking voor beschermd wonen vanuit de gemeente (Wmo)
  • Indicatie vanuit het zorgkantoor (Wlz)
  • Indicatie voor beschermd wonen vanuit forensische zorg
  • Onderaanneming trajecten

De huur wordt door de cliënt zelf betaald:

  • (Intensieve) beschikking voor begeleiding vanuit de gemeente (Wmo)
  • Volledig pakket thuis (VPT) vanuit het zorgkantoor (Wlz)
  • Modulair pakket thuis vanuit het zorgkantoor (Wlz)

Begeleiding thuis

Deze vorm van begeleiding wordt bij de cliënt thuis geleverd. De activiteiten in de begeleiding zijn gericht op het vergroten van de zelfstandigheid van mensen zodat zij zichzelf kunnen redden en kunnen (blijven) meedoen in de samenleving. Bij deze vorm van zorg worden specifieke begeleidingsmomenten met de cliënt afgesproken. Samen met de cliënt wordt een zorgplan opgesteld met leerdoelen waar de cliënt de komende maanden aan wil werken. Iedere cliënt krijgt een persoonlijk begeleider toegewezen. Tijdens de begeleidingsmomenten komt de persoonlijk begeleider bij de cliënt thuis om samen aan de doelen uit het zorgplan te werken. Waar mogelijk wordt het eigen netwerk van de cliënt ingezet om gezamenlijk aan de opgestelde doelen te werken.

In deze vorm van begeleiding is er dus geen 24-uurs nabijheid van de begeleiding aanwezig. In geval van nood kan er wel altijd gebruik gemaakt worden van de begeleiding.

Met verschillende indicaties kan er gebruik gemaakt worden van begeleiding thuis:

  • Beschikking voor begeleiding vanuit de gemeente (Wmo)
  • Volledig pakket thuis (VPT) vanuit het zorgkantoor (Wlz)
  • Modulair pakket thuis vanuit het zorgkantoor (Wlz)