Skip to content

Klachtenreglement Aanzien

Bij Aanzien streven we ernaar om kwalitatief goede zorg te leveren en tevredenheid bij alle partijen te waarborgen. Desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening.  Wij horen dat dan graag zodat we samen een oplossing kunnen vinden en herhaling kunnen voorkomen. 
Voor cliënten, direct betrokken familie en medewerkers is er bij Aanzien een vertrouwenspersoon beschikbaar. Deze vertrouwenspersoon biedt ondersteuning bij problemen zoals ongewenst gedrag, intimidatie en/of bejegening. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het volledige klachtenreglement.

Wat doe je met een klacht?

Het is begrijpelijk dat het soms lastig kan zijn om over een klacht te praten, maar het is belangrijk om dit niet te lang uit te stellen. Hoe eerder je het bespreekt, hoe beter we kunnen helpen. Hier zijn de stappen die je kunt volgen:

1. Praat met de betrokken persoon: Probeer eerst een gesprek aan te gaan met de persoon over wie je een klacht hebt. Vaak kan een direct gesprek al veel oplossen.

2. Schakel hulp in: Als je de persoon niet kunt bereiken of als je het te moeilijk vindt om zelf het gesprek aan te gaan, praat dan met één van je begeleiders. Zij zijn er om je te helpen.

3. Neem contact op met de clientvertrouwenspersoon: Als je meer ondersteuning nodig hebt, kun je contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon. Deze kan je helpen bij het gesprek met je begeleider, samen nadenken over wat je met je klacht wilt doen of je helpen bij het opschrijven van je klacht.

We willen er alles aan doen om je te ondersteunen en je klacht serieus te nemen zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Stuur je e-mail aan: vertrouwenspersoon@aanzien.com.

Voor cliënten die onder Wet zorg en dwang vallen:

De vertrouwenspersoon werkt bij De Zorgstem. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06-25644929 of per e-mail: s.adelaar@zorgstem.nl. Je mag een afspraak maken om samen je klacht te bespreken en een oplossing te zoeken. 

Het is niet verplicht om eerst een gesprek met je begeleider te hebben; je mag ook direct een klacht indienen bij de klachtencommissie. 

Klacht indienen bij Klachtencommissie?

Stuur je schriftelijke klacht naar de Klachtencommissie met de volgende gegevens:

  • Naam, adres en woonplaats.
  • Datum van verzenden van de brief.
  • Beschrijving van de klacht en wanneer het plaatsvond.
  • Eventuele reeds ondernomen stappen.
  • Relevante documenten als bijlage.
  • Wat je wens is hoe het opgelost gaat worden.

Contactinformatie Klachtencommissie Aanzien

E-mail adres: klacht@aanzien.com

Postadres: Wiekenweg 44-G, 3815 KL Amersfoort

Wat gebeurt er nadat je klacht is ingediend?

Na het indienen van je klacht ontvang je binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging.

De Klachtencommissie onderzoekt of ze de klacht in behandeling kunnen nemen en nodigt je uit voor een hoorzitting, indien nodig. Tijdens deze hoorzitting zit je voor een commissie van drie leden en zit ook de vertegenwoordiger van Aanzien aan tafel en worden er vragen aan je gesteld om de klacht duidelijker te krijgen en te onderzoeken hoe de klacht opgelost kan worden. Wanneer je een klacht over iemand hebt, wordt deze persoon ook uitgenodigd voor de hoorzitting.  Na de hoorzitting geeft de Klachtencommissie een advies aan de directie van Aanzien over hoe de klacht opgelost kan worden.

Ondersteuning nodig bij je klacht?

Ben je niet tevreden met de oplossing, dan mag je je klacht ook voorleggen aan een instantie. Deze lost de klacht niet zelf op, maar kijkt of er met alle mensen die bij jouw klacht betrokken zijn de juiste oplossing  is gevonden. De klachtenfunctionaris is ook onafhankelijk en kiest dus geen partij. Je kunt met hen in contact komen per e-mail: bemiddeling@quasir.nl

Of je kunt een afspraak maken met: 06-48 44 55 38
Voor meer informatie: www.quasir.nl