Skip to content

Klachtenreglement

Het kan zijn dat je niet tevreden bent, iets verloopt niet zoals het hoort of zoals je dat wenst. Dan heb je een klacht.  

Aanzien doet er alles aan om kwalitatief goede zorg te leveren, waarbij alle partijen tevreden zijn. Echter kan het toch voorkomen dat u klachten hebt. Wij horen dat dan graag, zodat wij een oplossing kunnen vinden voor uw klacht en daarmee ook herhaling kunnen voorkomen. 
Voor cliënten, direct betrokken familie en medewerkers is er bij Aanzien een vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon is bedoeld voor problemen binnen, en eventueel buiten, de organisatie die te maken hebben met ongewenst gedrag, intimidatie en/of bejegening. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het klachtenreglement.

Wat doe je met een klacht?

Het is belangrijk om over je klacht te praten. Het kan zijn dat je dat lastig vindt. Toch is het belangrijk om niet te lang te wachten om over je klacht te praten. Hoe langer je wacht, hoe moeilijker het is. Praat eerst met de degene over wie je een klacht hebt. Kan je die niet bereiken, gaat dat niet goed of vind je dat te spannend, praat dan met één van je begeleiders of de cliëntvertrouwenspersoon.
De cliëntvertrouwenspersoon kan je helpen bij een gesprek met je begeleider, nadenken over wat je met je klacht wilt doen of het opschrijven van je klacht om naar de klachtencommissie te sturen.
Aanzien heeft een onafhankelijke vertrouwenspersoon voor cliënten die niet onder de Wet zorg en dwang vallen. Dit is Ben Brown.

Je kunt je vraag sturen per e-mail naar vertrouwenspersoon@aanzien.com of per post:

Vertrouwenspersoon Aanzien
Van Almondestraat 7a
3814 RV Amersfoort

Voor cliënten die wel onder de Wet zorg en dwang vallen is Barry Nugteren de vertrouwenspersoon.

Haar kun je bereiken via telefoonnummer 06-40539066 of via e-mail: b.nugteren@zorgstemvertrouwenspersonen.nl.

Je kunt hiervoor een afspraak maken. Dan weet je zeker dat de medewerker tijd en ruimte heeft om naar je te luisteren. Je kunt samen de klacht bespreken en zoeken naar een oplossing.
Het is niet verplicht om een gesprek met je begeleider aan te gaan. Je kunt er ook voor kiezen om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie.
Je maakt je klacht schriftelijk kenbaar aan de klachtencommissie van Aanzien. Hierbij vermeld je de volgende gegevens:

  • Naam, adres en woonplaats;
  • Datum van verzenden van de brief;
  • Een beschrijving van de klacht en wanneer het plaats heeft gevonden;
  • De eventuele stappen die de klager reeds ondernomen heeft om de klacht te verhelpen;
  • Eventuele relevante kopieën van documenten die de klacht verduidelijken.

De klacht kan per e-mail worden verzonden naar klacht@aanzien.com of per post naar:

Klachtencommissie Aanzien
Wiekenweg 44G
3815 KL Amersfoort

Wat gebeurt er nadat je klacht is ingediend.

Je ontvangt binnen een week een ontvangstbevestiging van de klachtencommissie.

Vervolgens gaat de klachtencommissie kijken of ze de klacht in behandeling kunnen nemen. Als de klacht in behandeling wordt genomen, krijg je een uitnodiging voor een hoorzitting. 

In deze hoorzitting worden vragen aan je gesteld om de klacht duidelijker te krijgen en te onderzoeken hoe de klacht opgelost kan worden. Als je een klacht over iemand hebt, wordt deze persoon ook uitgenodigd voor de hoorzitting. De klachtencommissie stelt hem of haar ook vragen. Na de hoorzitting geeft de klachtencommissie een advies aan Aanzien over hoe de klacht opgelost kan worden. De directie bepaalt dan of dat advies ter harte wordt genomen of iets anders wordt ingezet om de klacht te verhelpen.

Ondersteuning nodig bij je klacht?

Aanzien heeft een klachtenfunctionaris. Deze lost de klacht niet zelf op, maar kijkt of er met alle mensen die bij jouw klacht betrokken zijn een oplossing gevonden kan worden. De klachtenfunctionaris kan je, net als de cliëntvertrouwenspersoon, bijstaan bij het indienen van je klacht of het gesprek aan te gaan met je begeleider.
De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en kiest dus geen partij.
Mevrouw L. de Boon is de klachtenfunctionaris van Aanzien.
Je kunt met haar in contact komen per e-mail: 

bemiddeling@quasir.nl
Of je kunt haar bellen op: 06-48 44 55 38
Voor meer informatie:
www.quasir.nl

Klacht nog steeds niet opgelost?

Ben je niet tevreden over hoe Aanzien jouw klacht heeft opgelost, dan kun je nog een stapje zetten om je klacht opgelost te krijgen.
Met hulp van de klachtenfunctionaris kun je jouw klacht voorleggen aan de geschillencommissie. Je betaalt dan € 50,- klachtengeld. De geschillencommissie kijkt of Aanzien er genoeg aan heeft gedaan om jouw klacht op te lossen en doet een bindende uitspraak. De mogelijkheid bestaat dat je een bijdrage in de proceskosten moet doen. Het kan ook zijn dat Aanzien een schadeclaim krijgt.
Voor meer informatie en contactgegevens:

www.zorggeschil.nl
Stichting Zorggeschil
Postbus 1021
7940 KA Meppel
0561 618711 (Quasir) 9.00 tot 17.00 uur (ma t/m vr)
info@zorggeschil.nl