Skip to content

Team Aanzien

Aanzien heeft een team van gepassioneerde begeleiders, behandelaars en ondersteuners klaarstaan. Samen zetten zij zich in om de cliënt te ondersteunen naar een mooie, waardevolle bestemming. Aanzien heeft een team van gepassioneerde begeleiders, behandelaars en ondersteuners klaarstaan. Samen zetten zij zich in om de cliënt te ondersteunen naar een mooie, waardevolle bestemming. 

Toezicht en bestuur

Na jaren ervaring binnen het werkveld voelde Mike Viegas-d’Abreu, oprichter van Aanzien, een sterke drang om het anders te doen dan de andere zorgaanbieders. En daarbij ook de groep die weinig aansluiting vindt binnen de reguliere zorg te bedienen. Samen met zijn team zet hij zich volledig in om deze visie werkelijkheid te maken. De Raad van Commissarissen kijkt altijd met een waakzaam oog mee en geven hierbij advies.

“Zonder perspectief is alles uitzichtloos”

Mike Viegas-d’Abreu

Raad van Bestuur

“Samen met de andere leden houd ik toezicht op de organisatie. Dit doe ik al jaren met plezier, passie en een kritische blik”

Gea Hogenbirk

Raad van Commissarissen

“Met mijn scherpe, kritische blik houd ik toezicht zodat dit de organisatie ten goede komt”

Marieke Lindeman

Raad van Commissarissen

“Een goede organisatie is een gezonde organisatie waar zowel medewerker als cliënt tot bloei kunnen komen”

Wouter Langeveld

Raad van Commissarisen

Cliëntenraad

De cliëntenraad oefent invloed uit op het beleid van de organisatie en de kwaliteit van zorg die men ontvangt. Samen met het bestuur denken zij na over de ontwikkelingen en zijn zij de representatie van hun achterban.
De cliëntenraad is altijd op zoek naar nieuwe leden. Ben jij cliënt of naastbetrokkene bij Aanzien en wil je graag helpen de zorg beter te maken? Neem dan contact op via clientenraad@aanzien.com

“Wij staan voor alle cliënten van Aanzien”

Zorgprofessionals

Het team van de zorgprofessionals bestaat uit begeleiders, assistenten welzijn en een gedragswetenschapper. Samen verzorgen zij de begeleiding/behandeling aan de cliënten van Aanzien. Uitdagend, ondersteunend, betrokken en gepassioneerd.

“Om anderen te kunnen bewegen moet je zelf bewogen zijn”

“Doe vandaag iets waarvoor je toekomstige zelf je zal bedanken”

Abigail Kranenburg

Assistent welzijn

.

Babet Haanschoten

Sociaal Pedagogisch Werker

.

Berkay Kisin

Nachtwacht

“Don't stop trying because you've hit a wall. Progress is progress no matter how small”

Bo van den Brink

Locatiecoördinator Goudewier - Amersfoort

“Dont call it a dream, call it a plan”

Danny de Smalen

Sociaal Pedagogisch Werker

.

Edith Boutkourt

Sociaal Pedagogisch Werker

“Waarom moeilijk doen als het samen kan?”

Elisah Zuidersma

Locatie coördinator ambulant

“We kunnen niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen”

Elise Coebergh

Locatiecoördinator Hamersveld – Leusden

"What doesn't kill you makes you stronger"

Francisca van Stam

Locatiecoördinator Hamersveld – Leusden

Gisa ter Haar

Assistent Welzijn

.

Joyce Dorresteijn

Sociaal Pedagogisch Werker

.

Judith Huisman

Sociaal Pedagogisch Werker

.

Kim van de Rijt

Assistent Welzijn

.

Maureen Bod

Sociaal Pedagogisch Werker

"Een probleem is alleen een probleem als je gelooft dat er geen oplossing is"

Redouan Salama

Slaapwacht

.

Saida Yatim

Sociaal Pedagogisch Werker

Samantha Buitenhuis

Sociaal Pedagogisch Werker

“Vandaag is de perfecte dag om je dromen waar te maken”

Sonja Croese

Assistent welzijn

“Als je sterk bent durf je je kwetsbaar op te stellen”

Stephanie Breeuwer

Sociaal pedagogisch werker

.

Zeynep Altunkari

Assistent Welzijn

Ondersteunende Diensten

“Waar het verleden je heeft gebracht, staat vast. Hoe je verder reist bepaal je zelf”

Sherry Jansen

Teamleider Primair Proces

“Het voeren van de juiste administratie is mijn ZORG”

Pieter de Bruin

Financieel medewerker

“Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit te werken”

Galiena Borecki-Wolters

Secretariaat en P&O medewerker