Skip to content

Woonlocaties

Wanneer iemand in een onveilige leefsituatie verkeert en niet in staat is zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving, dan kan Aanzien zorg met verblijf bieden. Aanzien beschikt over meerdere woonvormen waar dagelijks begeleiding direct of in de nabijheid aanwezig is. Door middel van een 24-uurs beschikbaarheid kan de cliënt altijd een beroep doen op onplanbare zorg.
In de basis wordt er gewerkt aan het bieden van een stabiel thuis, een plek waar de cliënt zich veilig voelt en een eigen identiteit mag zijn. Samen met de cliënt wordt er een individueel zorgplan opgesteld waar de begeleidingsdoelen in staan voor een bepaalde periode. Iedere cliënt krijgt een persoonlijk begeleider toegewezen en waar mogelijk wordt het eigen netwerk van de cliënt ingezet om gezamenlijk aan de opgestelde doelen te werken.

Het is niet noodzakelijk voor een cliënt om een indicatie of beschikking voor zorg met verblijf te hebben om in één van de woonlocaties van Aanzien te wonen. Ook cliënten die alleen gebruikmaken van de dienst ‘Individuele begeleiding’ kunnen hier wonen, maar zij betalen de huur dan zelf. 

Waar wonen?

Bij Aanzien zijn er verschillende woonvormen met verschillende zorgtrajecten. De woonvormen zijn met name gevestigd in Amersfoort en Leusden. Het verschil tussen de woonvormen zit hem voornamelijk in de intensiteit van de zorg en de fase van zelfredzaamheid waarin cliënten zich bevinden. Er is altijd sprake van 24-uurs begeleiding door middel van het bieden van een beschikbaarheid waar de cliënt te allen tijde een beroep kan doen op onplanbare zorg.

Wonen onder begeleiding

Om de begeleiding goed af te kunnen stemmen op de zorgbehoefte, worden de wooninitiatieven van Aanzien kleinschalig opgezet. Alle locaties zijn woonlocaties met volledig zelfstandige studio’s. Naast de keuze om de wooninitiatieven kleinschalig op te zetten, wordt er bij Aanzien ook uitgebreid aandacht besteed aan de ‘aansluiting op de groep’. Er wordt gekeken naar de fase van zelfredzaamheid, de problematiek, een eventuele verslaving of verslavingsachtergrond, etc. Bijvoorbeeld een woonlocatie voor cliënten die nog niet klaar zijn om in een reguliere woonwijk te leven Een woonlocatie voor kwetsbare vrouwen Een woonlocatie voor cliënten met een verslaving of verslavingsachtergrond.