Skip to content

Volledig Pakket Thuis

Het Volledig Pakket Thuis (VPT) is bedoeld voor mensen die met een indicatie voor verblijf (een Zorgzwaartepakket) gewoon thuis willen blijven wonen of de zorg willen ontvangen in een woonvoorziening waar zij zelf een woning huren

Vpt geeft de cliënt de mogelijkheid om te kijken naar de mogelijkheden en wensen van de cliënt om een prettig leven te kunnen leiden. Door afspraken te maken met de cliënt over zijn of haar eigen inzetmogelijkheden, kan de ruimte worden gevonden om de zorg volledig aan te laten sluiten op de zorgbehoefte op dat moment. Het pakket kan samengesteld worden met de volgende vormen van zorg:

Begeleiding
Alle activiteiten waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijke leven.

Verpleging
Binnen het Vpt gaat het onderdeel verpleging met name om het uitvoeren van verpleegkundige handelingen, maar het kan, afhankelijk van de zorgzwaarte van de cliënt, ook gaan om signalerende, begeleidende en voorlichtende taken of het oefenen in zelfzorg.

Persoonlijke verzorging
Het ondersteunen of overnemen van zelfzorg, gericht op het opheffen van het tekort aan zelfredzaamheid. Dit kan ook inhouden dat de cliënt alleen gestimuleerd wordt om deze activiteiten zelf te doen en aan te leren.

WLZ-behandeling
Behandeling van specifiek medische, specifiek gedragswetenschappelijke of specifiek medische aard.

Verstrekken van eten en drinken
Voldoende en gezonde voeding welke voldoet aan de basale kwaliteitseisen van bijvoorbeeld het Voedingscentrum. Hierbij mag worden verwacht dat de cliënt doet wat hij of zij zelf kan. Dit betekent dat er, indien mogelijk, ook gebruik gemaakt kan worden van een zogenaamde ‘maaltijdvergoeding’.

Schoonhouden van de woonruimte
De woonruimte van de cliënt, alsmede de gemeenschappelijke ruimtes die de cliënt deelt met andere cliënten, worden schoon gehouden door een huishoudelijke hulp.

Modulaire Pakket Thuis

Het Modulair Pakket Thuis (MPT) geeft cliënten de mogelijkheid te kiezen om bepaalde zorgvormen in natura te ontvangen en overige zorgvormen zelf in te kopen met een persoonsgebonden budget (pgb). Dit geeft de cliënt ook de ruimte om gebruik te maken van meerdere zorgverleners, in tegenstelling tot het Vpt waarbij er enkel gebruik gemaakt kan worden van één zorgverlener.

Pakketten_Modulair

Het pakket kan naar de wensen en behoeften van de cliënt samengesteld worden met de volgende vormen van zorg:

Begeleiding
Alle activiteiten waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijke leven.

Verpleging
Binnen het MPT gaat het onderdeel verpleging met name om het uitvoeren van verpleegkundige handelingen, maar het kan, afhankelijk van de zorgzwaarte van de cliënt, ook gaan om signalerende, begeleidende en voorlichtende taken of het oefenen in zelfzorg.

Persoonlijke verzorging
Het ondersteunen of overnemen van zelfzorg, gericht op het opheffen van het tekort aan zelfredzaamheid. Dit kan ook inhouden dat de cliënt alleen gestimuleerd wordt om deze activiteiten zelf te doen en aan te leren.

WLZ-behandeling
Behandeling van specifiek medische, specifiek gedragswetenschappelijke of specifiek medische aard.

Hulp nodig?

Indien je meer informatie nodig hebt over de zorgvormen of over Aanzien, vul dan het contact formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.