Skip to content

Zorgvormen

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle zorgvormen die Aanzien aanbiedt.

Volledig Pakket Thuis

Het Volledig Pakket Thuis (Vpt) is bedoeld voor mensen die met een indicatie voor verblijf (een Zorgzwaartepakket) gewoon thuis willen blijven wonen of de zorg willen ontvangen in een woonvoorziening waar zij zelf een woning huren.

Lees meer…

Modulair Pakket Thuis

Het Modulair Pakket Thuis (Mpt) geeft cliënten de mogelijkheid te kiezen om bepaalde zorgvormen in natura te ontvangen en overige zorgvormen zelf in te kopen met een persoonsgebonden budget (pgb).

Lees meer…

OGD2_2019-1

Dagbesteding

Dagbesteding staat hoog op de agenda van Aanzien en ook van onze cliëntenraad. Wij zijn van mening dat het hebben van een zinvolle tijdinvulling bijdraagt aan het welzijn van de mens.
Aanzien heeft in samenspraak met de cliëntenraad een beleid waarin staat vastgelegd dat iedere cliënt verplicht is een zinvolle tijdinvulling van tenminste 2 dagdelen in de week te hebben. Dit kan zijn: Betaald werk, vrijwilligerswerk, dagbesteding en opleiding.
Wij gaan samen met de cliënt op zoek naar een passende dagbestedingsplek. Hierbij wordt gekeken naar de vraag en interesses van de cliënt en welke mogelijkheden er in de omgeving zijn om een dagbestedingstraject op te starten die past bij de hulpvraag.
Lukt het de cliënt niet binnen drie maanden na de start van zorg om zich van een zinvolle tijdinvulling te voorzien dan biedt Aanzien activiteiten op of rondom onze locaties georganiseerd vanuit Aanzien.

Individuele Begeleiding

Aanzien biedt individuele begeleiding aan cliënten op diverse leefgebieden ten aanzien van:

  • Wonen
  • Thuisondersteuning
  • Trajecten naar werk en/of een zinvolle dag-invulling
  • Administratie
  • Financiën
  • Sociaal netwerk
  • Verslaving
  • Psychisch welbevinden en/of lichamelijke gezondheid
  • Justitie
Individuele begeleiding-01

De cliënt heeft een eigen woonruimte en betaalt zelf de huur. De activiteiten in de begeleiding zijn gericht op het vergroten van de zelfstandigheid van mensen zodat zij zichzelf kunnen redden en kunnen blijven participeren in de samenleving. Er wordt samen met de cliënt een individueel zorgplan opgesteld waar de begeleidingsdoelen in staan voor een bepaalde periode.

Iedere cliënt krijgt een persoonlijk begeleider toegewezen en waar mogelijk wordt het eigen netwerk van de cliënt ingezet om gezamenlijk aan de opgestelde doelen te werken.

Woonlocaties

Aanzien beschikt over meerdere woonvormen waar dagelijks begeleiding direct of in de nabijheid aanwezig is. In de basis wordt er gewerkt aan het bieden van een stabiel thuis, een plek waar de cliënt zich veilig voelt en een eigen identiteit mag zijn. In de basis wordt er gewerkt aan het bieden van een stabiel thuis, een plek waar de cliënt zich veilig voelt en een eigen identiteit mag zijn. Wil je meer weten over de verschillende woonlocaties?

Lees meer…

Meer informatie nodig?

Indien u meer informatie nodig hebt over de verschillende zorgvormen.

Download het volledige overzicht hier.