Skip to content

Gedragswetenschapper / Orthopedagoog

Geplaatst: december 5, 2023

Over Aanzien

Aanzien heet jou van harte welkom

Aanzien is een zorgorganisatie die zich richt op het bieden van woon-, leer- en werkbegeleiding aan mensen met geestelijke en/of sociale beperkingen. De bewoners hebben intensieve ondersteuning nodig in hun zoektocht naar zelfstandigheid en welzijn. Zij zijn hierin allen beperkt door, veelal complexe, psychosociale problematiek.

Het team bestaat uit een diversiteit aan mensen in verschillende leeftijdscategorie met diverse achtergronden. Binnen de teams is de sfeer tussen de collega’s goed. Er wordt hard gewerkt, maar daarnaast is er ook ruimte voor gezelligheid. Jezelf persoonlijk ontwikkelen en meedenken over vraagstukken wordt gestimuleerd en van je verwacht.

Inmiddels telt Aanzien vijf locaties verspreid over Amersfoort en Leusden, die zich afzonderlijk specialiseren op specifieke doelgroepen en wij zijn bezig met uitbreiding in locaties en daarom op zoek naar versterking binnen ons team van professionals.

 

Algemene kenmerken van de functie

In deze functie ben je inhoudelijk verantwoordelijk voor de ondersteuningsplannen en voor de geboden begeleiding en behandeling aan de cliënten. Je coördineert de multidisciplinaire behandeling en draagt zorg voor interdisciplinaire samenwerking tussen betrokken begeleiders, behandelaren met cliënten en hun verwanten.

Je draagt mede zorg voor de beleidsontwikkeling ten aanzien van onze doelgroep en draag je zorg voor deskundigheidsbevordering aan medewerkers. Daarnaast analyseer, bespreek en verhelder je gedrag en geef je behandeladviezen. Ook het verrichten van diagnostisch onderzoek behoort tot jouw functie.

Jij als Gedragswetenschapper

Een ervaren gedragswetenschapper kan door een diagnose heen kijken en de persoon zien. Autonomie, competentie en verbondenheid zijn belangrijke kernwaarden voor de gedragswetenschapper in het werken met de doelgroep. De gedragswetenschapper heeft een transparante en open houding naar cliënten en collega’s. Als gedragswetenschapper verricht je diagnostiek, coaching, en begeleiding/behandeling (zowel bemiddelend als individueel) om het welzijn van cliënten te bevorderen. Als gedragswetenschapper participeer je in de bereikbaarheidsdienst van Aanzien.

Jouw profiel

 • Je hebt een Universitaire opleiding Orthopedagogiek of Ontwikkelingspsychologie en daarnaast een registratie als Orthopedagoog-Generalist of GZ-psycholoog;
 • Je beschikt over relevante ervaring in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking met psychiatrische problematiek en complex gedrag;
 • Je beschikt over Analytische vaardigheden en oplossingsgerichtheid voor het oplossen van de problematiek van opdrachtgevers, rekening houdend met maatschappelijke ontwikkelingen evenals voor het analyseren van de resultaten van onderzoek en het vertalen van de resultaten naar (consequenties voor) beleid en/of werkmethoden;
 • Je kunt behandel- en begeleidingsrapportages opstellen en je kunt individuele clientvraagstukken en behandelkeuzes beheren en beargumenteren;
 • Je hebt een actieve rol in de coördinatie van de in-en doorstroom van cliënten;
 • Je brengt deskundigheid en kennis rondom (opgroei- en opvoedings-) problemen van onze doelgroep (jong-)volwassenen, bij ouders/verzorgers, externe professionals en in contact met de gemeente, tijdens verschillende multidisciplinaire overlegstructuren;
 • Je biedt ondersteuning aan collega’s bij complexe situaties en het maken van (gezins-)plannen. Indien noodzakelijk neem jij direct stappen op het gebied van vrij toegankelijke zorg en/of specialistische zorg;
 • Je bent zelfstandig, creatief en kijkt samen met collega’s naar mogelijkheden voor een optimale begeleiding/behandeling van onze cliënten;
 • Je hebt behoorlijk wat tact, inlevings- en motiverend vermogen. Je kunt goed luisteren, observeren, communiceren, analyseren en overtuigen;
 • Daarnaast is Je werk je passie, je blijft altijd gefocust op ontwikkelingen binnen het vakgebied;
 • Je werkt actief mee aan de positionering van de organisatie;
 • Je wisselt kennis uit met (onderzoeks-) collega's binnen en buiten de organisatie; en volgt actief ontwikkelingen op het gebied van beleid en wetgeving;
 • Je volgt actief maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken en vertaalt deze in voorstellen tot verbetering van de dienstverlening en/of in nieuwe producten/materiaal ten behoeve van procedures, cursussen, scholing, training en advies;
 • Een verklaring omtrent gedrag (VOG)

Wij bieden jou

 • Een contract van 32-36-urig p/w voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Salaris inschaling volgens Cao Sociaal Werk, afhankelijk van opleiding en werkervaring
 • Pensioenfonds Zorg & Welzijn
 • Reiskostenvergoeding
 • Individueel Keuzebudget (18,3%) bestaande uit:
 • - Tegemoetkoming deel premie ziektekostenverzekering
 • - Vakantiegeld
 • - Loopbaanbudget
 • - Eindejaarsuitkering

Heb je interesse in deze functie?

Voldoe je aan bovenstaande punten en kun je niet wachten om ons team te komen versterken? Dan is Aanzien BV op zoek naar jou! Ben je geïnteresseerd of wil je graag meer weten? Stuur dan je CV en motivatie of vraag natuurlijk naar ons op via: info@aanzien.com. Of neem hiervoor contact op met afdeling P&O op telefoonnummer: 033-7600490